1 Johannes 1:8

SVIndien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.
Steph εαν ειπωμεν οτι αμαρτιαν ουκ εχομεν εαυτους πλανωμεν και η αληθεια ουκ εστιν εν ημιν
Trans.ean eipōmen oti amartian ouk echomen eautous planōmen kai ē alētheia ouk estin en ēmin

Algemeen

Zie ook: Zonde
1 Koningen 8:46, 2 Kronieken 6:36, Job 9:2, Psalm 143:2, Spreuken 20:9, Prediker 7:20

Aantekeningen

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
Indien
ειπωμεν
wij zeggen

-
οτι
dat
αμαρτιαν
zonde
ουκ
wij geen
εχομεν
hebben

-
εαυτους
ons zelven
πλανωμεν
zo verleiden wij

-
και
en
η
-
αληθεια
de waarheid
ουκ
niet
εστιν
is

-
εν
in
ημιν
ons

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!