2 Thessalonicensen 1:7

SVEn u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;
Steph και υμιν τοις θλιβομενοις ανεσιν μεθ ημων εν τη αποκαλυψει του κυριου ιησου απ ουρανου μετ αγγελων δυναμεως αυτου
Trans.kai ymin tois thlibomenois anesin meth ēmōn en tē apokalypsei tou kyriou iēsou ap ouranou met angelōn dynameōs autou

Algemeen

Zie ook: Engelen, Opname van de Gemeente
1 Thessalonicensen 4:16

Aantekeningen

En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
υμιν
-
τοις
-
θλιβομενοις
die verdrukt wordt

-
ανεσιν
verkwikking
μεθ
met
ημων
ons
εν
in
τη
-
αποκαλυψει
de openbaring
του
-
κυριου
van den Heere
ιησου
Jezus
απ
van
ουρανου
den hemel
μετ
met
αγγελων
de engelen
δυναμεως
kracht
αυτου
Zijner

En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!