Galaten 5:21

SVNijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
Steph φθονοι φονοι μεθαι κωμοι και τα ομοια τουτοις α προλεγω υμιν καθως και προειπον οτι οι τα τοιαυτα πρασσοντες βασιλειαν θεου ου κληρονομησουσιν
Trans.phthonoi phonoi methai kōmoi kai ta omoia toutois a prolegō ymin kathōs kai proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou klēronomēsousin

Algemeen

Zie ook: Dronkenschap, Koninkrijk Gods
1 Corinthiers 6:10, Efeziers 5:5, Colossenzen 3:6, Openbaring 22:15

Aantekeningen

Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

φθονοι
Nijd
φονοι
moord
μεθαι
dronkenschappen
κωμοι
brasserijen
και
ik ook
τα
-
ομοια
-
τουτοις
dergelijke
α
van dewelke
προλεγω
te voren zeg

-
υμιν
ik
καθως
gelijk
και
en
προειπον
te voren gezegd heb

-
οτι
dat
οι
-
τα
-
τοιαυτα
die zulke dingen
πρασσοντες
doen

-
βασιλειαν
het Koninkrijk
θεου
Gods
ου
niet
κληρονομησουσιν
zullen beërven

-

Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!