Handelingen 18:21

SVMaar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze.
Steph αλλ απεταξατο αυτοισ ειπων δει με παντωσ την εορτην την ερχομενην ποιησαι εισ ιεροσολυμα παλιν δε ανακαμψω προς υμας του θεου θελοντος και ανηχθη απο της εφεσου
Trans.all apetaxato autois̱ eipōn dei me pantōs̱ tēn eortēn tēn erchomenēn poiēsai eis̱ ierosolyma palin de anakampsō pros ymas tou theou thelontos kai anēchthē apo tēs ephesou

Algemeen

Zie ook: Efeze, Jeruzalem
1 Corinthiers 4:19, Hebreeen 6:3, Jakobus 4:15

Aantekeningen

Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
απεταξατο
hij nam afscheid

-
αυτοις
van hen
ειπων
zeggende

-
δει
moet

-
με
Ik
παντως
ganselijk
την
-
εορτην
feest
την
-
ερχομενην
het toekomende

-
ποιησαι
houden

-
εις
te
ιεροσολυμα
Jeruzalem
παλιν
-
δε
doch
ανακαμψω
wederkeren

-
προς
ik zal tot
υμας
-
του
-
θεου
zo God
θελοντος
wil

-
ανηχθη
hij voer weg

-
απο
van
της
-
εφεσου
Éfeze

Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!