Lukas 13:20

SVEn Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?
Steph και παλιν ειπεν τινι ομοιωσω την βασιλειαν του θεου
Trans.kai palin eipen tini omoiōsō tēn basileian tou theou

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods
Mattheus 13:33

Aantekeningen

En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παλιν
wederom
ειπεν
Hij zeide

-
τινι
Waarbij
ομοιωσω
vergelijken

-
την
-
βασιλειαν
zal Ik het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

En Hij zeide wederom: Waarbij zal Ik het Koninkrijk Gods vergelijken?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!