Mattheus 26:44

SVEn hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.
Trans.kai apheis autous palin apelthōn prosēyxato ek tritou ton auton logon eipōn palin

Aantekeningen

En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αφεις
latende

-
αυτους
hen
απελθων
ging Hij

-
παλιν
wederom
προσηυξατο
heen, en bad

-
εκ
ten
τριτου
derden male
τον
-
αυτον
dezelfde
λογον
woorden
ειπων
zeggende

-

En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!