Psalm 122:7

AB[Laat] vrede binnen uw vestingmuur zijn, veiligheid in uw burchten.
SVVrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.
WLCיְהִֽי־שָׁלֹ֥ום בְּחֵילֵ֑ךְ לְוָ֗ה בְּאַרְמְנֹותָֽיִךְ׃
Trans.yəhî-šālwōm bəḥêlēḵə šaləwâ bə’arəmənwōṯāyiḵə:

Algemeen

Zie ook: Vestingmuur, Ravelijn, Schans

Aantekeningen

Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

יְהִֽי־

-

שָׁל֥וֹם

Vrede

בְּ

-

חֵילֵ֑ךְ

zij in uw vesting

שַׁ֝לְוָ֗ה

welvaren

בְּ

-

אַרְמְנוֹתָֽיִךְ

in uw paleizen


Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!