H1721 דֹּדָנִים
Rodanieten, Dodanieten

Bijbelteksten

Genesis 10:4En de zonen van Javan zijn: Elisa, en Tarsis; de Chittieten en Dodanieten.
1 Kronieken 1:7En de kinderen van Javan waren Elisa en Tharsisa, de Chittieten en Dodanieten.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel