Woordenboek Hebreeuws-Nederlands/Nederlands-Hebreeuws

Samenvatting

Dit woordenboek van Bolle en Pimentel is een uitstekend woordenboek. Het is makkelijk in gebruik en is zeker voor de omgangstaal een handig woordenboek.

| INHOUD VAN HET WOORDENBOEK NEDERLANDS-HEBREEUWS |

In het voorwoord van het woordenboek staan wat richtlijnen aangegeven die gebruikt zijn bij de samenstelling van het boek.


| INHOUD VAN HET WOORDENBOEK HEBREEUWS-NEDERLANDS |

Het woordenboek is niet alleen voor de spreektaal en het publicistisch taalgebruik, maar ook voor literair Modern Hebreeuws. Daarnaast kan het woordenboek gebruikt worden door degenen die Bijbels Hebreeuws en Nabijbels Hebreeuws bestuderen. Het woordenboek is semiwetenschappelijk omdat niet alle woorden erin voorkomen. Als leidraad is het Hamilon Hechadsaj van Avraham Even Shoshan gebruikt. |

Het Modern Hebreeuws is qua woordenschat een menging van Bijbels, Nabijbels en Modern Hebreeuws. Als bijlagen zijn persoonsnamen, namen van landen, steden en rivieren opgenomen. |

Naast de vertaling vindt u in cursief schrift de fonologische transcriptie. De Nederlandse woorden zijn conform het Groene Boekje uit 1995. Bij de zelfstandige naamwoorden staan meestal het geslacht aangegeven. Bij de werkwoorden wordt aangegeven tot welke van de zeven hoofdstamformaties (binjamien) deze behoren. |

Hoewel in een woordenboek normaliter geen grammatica staat, zijn achterin uitvoerige tabellen voor de vervoeging van de werkwoorden en de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden opgenomen. |

In de inleiding wordt verteld hoe het woordenboek gebruikt moet worden. Uiteraard is de lijst alfabetisch. De werkwoorden staan altijd in de derde persoon enkelvoud verleden tijd. Bij de vertaling in het Nederlands staat echter de onbepaalde wijs. Verder staat er nog wat informatie over de spelling en volgorde en leestekens bij de Nederlandse vertalingen. |

Tot slot vindt u in de inleiding een lijst met Nederlandse en Hebreeuwse redactionele afkortingen en een lijst met transcriptie. |

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Woordenboek Hebreeuws-Nederlands/Nederlands-Hebreeuws
Auteur Jitschak Pimentel, Mirjam Bolle
Uitgever Strengholt
Jaar Verschenen 2015
Taal nl
Pagina's pp. 1472
ISBN139789049401146
Onderwerp Hebreeuws

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!