11Q5 Nun

11Q5 Nun

Omschrijving

Titel:

11Q5 Nun

Omschrijving:

In de Dode Zee-rol 11Q5 (= 11Qpsa) is in de acrostichon van Psalm 145 en zin voor vers 14 tussengevoegd נאמן אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשֹיו "Ne'eman Elohim be-devarav ve-chasid be-chol ma'asav" (J.A. Sanders, The Dead Sea Psalms Scroll, p. 66), echter deze zin is twijfelachtig omdat hier Elohim wordt gebruikt terwijl in de rest van de Psalm consequent JHWH aanwezig is (in de afbeelding te herkennen, daar deze in proto-Hebreeuws is geschreven).

Auteur/Eigenaar:

J.P. van de Giessen

Datum:

2017-11-01 (Nb. de datum van creatie van het originele object, of de datum van de (gemanipuleerde) afbeelding)

Gebruiks-overeenkomst:

Deze afbeelding is onvervreemdbaar eigendom van J.P. van de Giessen en is met toestemming gebruikt volgens deze Overeenkomst (2 juli 2018).

Eigendom van J.P. van de Giessen, alle rechten voorbehouden.
Deze afbeelding mag NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Onderwerpen:

11QPs, Acrostichon, Dode Zee-rollen, Nun (letter), Psalmen (boek)

Gallerijen:

11QPs, Acrostichon, Dode Zee-rollen, Nun (letter), Psalmen (boek)

Disclaimer

De medewerkers van Aantekeningen bij de Bijbel hebben hun best gedaan de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

In geen enkel geval kan Aantekeningen bij de Bijbel, of diens medewerkers, aansprakelijk worden gehouden voor enige (vermeende) geleden schade voor een geplaatste afbeelding. Zie verder Copyright Afbeeldingen.

Nb. Bij alle afbeeldingen in de Beeldbank wordt automatisch een watermerk toegevoegd, dit doet niets af aan de (eventuele) rechten die aan een afbeelding zijn verbonden.


Mede mogelijk dankzij