Bijbelstudie

Bijbelteksten

Lukas 11:28Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel