Joel (boek)

Bijbelteksten

Joel 1:1Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Joel, den zoon van Pethuel:

Livius Onderwijs