Mist, Nevel, Damp
ἀτμίς G822 "damp, stoom", ἀχλύς G887 "mist, nevel", καπνός G2586 "rook, damp", אֵד H108 "nevel, damp, mist", כִּמְרִיר H3650 "zwarte dampen, zonsverduistering",

Zie ook: Beeldbank, Meteorologie,

Mist (Hebreeuws אֵד H108, Grieks ἀχλύς G887) is een weersverschijnsel waarbij kleine waterdruppeltjes in de lucht zweven als een aerosol, wat het zicht beperkt. Is het zicht meer dan 1000 meter dan wordt het gewoonlijk 'nevel' genoemd. Slaat het neer op objecten dan wordt dat zichtbaar in de vorm van dauw.

Inhoud

Bijbel

Al in Genesis 2:6 wordt de 'mist' of 'nevel' genoemd die opstijgt van de aardbodem.

In het Nieuwe Testament wordt de onzekerheid van het leven vergeleken met de kortstondige ochtendnevel (Jak. 4:14).


Wijsheid 2:4 Onze naam wordt op den duur vergeten, niemand herinnert zich onze daden nog. Ons leven verdwijnt als nevel, het lost op als mist die door de stralen van de zon wordt verjaagd en door haar warmte verdreven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!