Abimelech
אֲבִימֶלֶךְ H40 "Abimelek, Abimelech",

Zie ook: Abimelech (Gerar), Abimelech (koning),

Abimelech of Avimelech (אֲבִימֶלֶךְ / אֲבִימָלֶךְ "mijn vader is koning", een veel voorkomende naam of titel van Filistijnse koningen. In de Bijbel worden diverse personen genoemd met deze naam. Zeer vermoedelijk is het niet een naam maar een titel, een bewijs hiervoor is Psalm 34 waar koning Achis met deze naam wordt bedoeld. Een ander voorbeeld zou Abi-milki kunnen zijn, waarmee een koning van Tyrus (14de eeuw v.C.) wordt bedoeld.

Inhoud

Bijbel

koning van Gerar (1)

Zie ook: Abimelech (Gerar)

De Filistijnse koning van Gerar in de tijd van Abraham (Genesis 20:1-18). Abrahams vrouw Sara werd opgenomen in de harem van deze Abimelech, maar aan haar echtgenoot Abraham teruggegeven. Abimelech gaf Abraham waardevolle geschenken als genoegdoening en bood hem een plek in zijn land aan, maar wees Abraham tegelijkertijd op diens bedrog ("Ze is mijn zuster"). Enkele jaren later bezocht deze Abimelech Abraham, die uit zijn land naar het zuiden getrokken was, en sloot een verbond van vrede en vriendschap met hem (Gen. 21:22-34).

koning van Gerar (2)

Zie ook: Abimelech (Gerar)

Een koning van Gerar in de tijd van Abrahams zoon Izak, waarschijnlijk dezelfde of de zoon van de hierboven genoemde (Gen. 26:1-22). Izak zocht een toevlucht in zijn gebied tijdens een hongersnood, en handelde met zijn vrouw Rebekka op dezelfde manier als zijn vader met Abraham met Sara. Wanneer Abimelech dit bij toeval ontdekt, wijst hij Izak hierover ernstig terecht en wijst hem zijn land uit. Wel bezoekt Abimelech Izak later wanneer hij bij Beersheba kampeert, en vraagt het verband dat tussen hun vaders bestond te vernieuwen (Gen. 26:26-31).

zoon van Abjatar

De zoon van Abjatar, en hogepriester in de tijd van David (I Kronieken 18:16). In de parallelle passage in 2 Samuel 8:17 komen we de namen Ahimelech en Abjathar de zoon van Ahimelech tegen.

koning van Gath

De koning van Gath, beter bekend als Achis, zoals het in Psalm 34 voorkomt.

zoon van Gideon

Abimelech, een zoon van Gideon (Richteren 9:1), die na de dood van zijn vader tot koning wordt uitgeroepen (Richteren 8:33-9:6). Deze op bloedige wijze aan de heerschappij gekomen koning komt in de fabel van Jotam aan een even rauw einde.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!