666 (getal)
χξϛ G5516 "666",

Zie ook: Beeldbank, Getallen, Merkteken,

Het getal 666 ook wel het getal van het Beest genoemd, wordt vermeld in Opb 13:18.

Nb. voor het berekenen van de Hebreeuwse, Griekse of Latijnse waarden van namen in dit artikel zie Isopsefie en voor de Latijnse numerieke waarden Chronogram waar men dit zelf kan doen.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Het getal 666 komt driemaal voluit geschreven voor in het Oude Testament, nl. de hoeveelheid goud die Salomo jaarlijks aan belasting ontving (1 Kon. 10:14; 2 Kron. 9:13) en als het aantal kinderen van Adonikam (Ezra 2:13; in Neh. 7:18 staat 676).

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt het in Openbaring in de context van het merkteken gebruikt (Opb 13:18). Hierbij moet worden opgemerkt dat in verschillende grondteksten het zowel voluit als in een getal wordt geschreven. Terwijl het ook voorkomt dat in manuscripten een ander getal wordt weergegeven, naast 666 komt ook 665 (Man. 2344), 646 (itar) en 616 (P.Oxy LVI 4499 Codex Ephraemi Rescriptus itz(vid)? vgms Tyconiuspt Caesarius mssvolgens Irenaeus) voor. Het was dan ook om deze reden dat Ireneüs van Lyon de variant 666 verdedigde (Ireneüs, Adversus Haereses, 5.30.1). Wanneer Griekse letters worden gebruikt als cijfers, is er slechts één teken verschil tussen 666 en 616.

Daarom is misschien het schrijven in P.Oxy LVI 4499 (p115) en de Codex Ephraemi Rescriptus (C) en andere manuscripten van het getal 616 opzettelijk, omdat als "Nero Caesar" geschreven wordt in Hebreeuwse letters נרו קסר nrw qsr (נ=50, ר=200, ו=6, ק=100, ס=60, ר=200) dit de waarde 616 oplevert (de andere schrijfwijze נירון קיסר nyrwn qysr levert 686 op; A Student's Guide to New Testament Textual Variants; cf. Wikipedia, Nero), terwijl in het Grieks Νερων (Ν=50, ε=5, ρ=100, ω=800, ν=50) de waarde 1005 geeft (voor het zelf berekenen → Isopsefie). De lezers van Openbaring die het Hebreeuws machtig waren zouden dit direct hebben opgemerkt (zie voor een compleet overzicht de vertaalnotitie bij Opb 13:18).


Terminologie

Hebreeuws שֵׁ֥שׁ מֵאֹ֛ות שִׁשִּׁ֥ים וָשֵׁ֖שׁ šēš mē’wōṯ šiššîm wāšēš "zeshonderd-zes-en-zestig (666)", let. "zes honderd zestig en zes".

De transliteratie van θηρίον G2342 "beest" (Opb 13:18) naar het Hebreeuws is תריון (TDNT, χάραγμα) en heeft de numerieke waarde van 666. Ook de zinsnede נמרוד מכוש "Nimrod van Kush" (cf. Gen. 10:8; 1 Kron. 1:10) geeft als numerieke waarde 666.


Christendom

Sinds de reformatie werd de getalwaarde 666 ook gezien als chronogram in de Latijnse woorden VICARIUS FILII DEI ("Plaatsvervanger van Gods Zoon"), wat een paustitel zou zijn geweest (Een van de eerste die hiermee kwam was de Donatio Constantini [een vervalsing], zie ook Andreas Helwig, Antichristus Romanus (1612); Christopher B. Coleman, Lorenzo Valla, Discourse on the Forgery of the Alleged Donation of Constantine, [1922]). De katholiek Patrick Madrid betoogt dan ook dat het nooit een officiële titel van de paus is geweest en opmerkt dat ook bij Ellen Gould White, een van de stichters van het Zevendedagsadventisme, deze berekeningsmethode de waarde 666 geeft maar dat ook dit net zo min aantoont dat zij dan het beest zou zijn (P. Madrid, "Pope Fiction" in Envoy magazine, March/April 1998). Terwijl Irenæus in de Griekse vorm λατεινος van het Latijn Lateinos het getal zag en meende dat het op het Romeinse Rijk sloeg (Against Heresies, 30.16), waarbij later men deze verklaring liet slaan op de Rooms Katholieke kerk (cf. Kanttekeningen).

Hal Lindsay meende (foutief) dat dit getal in de barcode (streepjescode) verborgen zat (Hal Lindsey, p. 101), echter de drie langere dunne strepen zijn 'markers' en zien er anders uit dat het getal zes welke in een barcode wordt gebruikt. Bij de L-EAN is de zes iets dikker, terwijl bij R-EAN deze rechts is uitgelijnd, dit in tegenstelling tot de drie markers (cf. Wikipedia, International Article Number).

De zevendedags adventisten wijzen op een relatie met het houden van de rustdag op de eerste dag van de week (zondag) in plaats van de zevende dag (zaterdag/sabbat), het vereren van de zondag tegen Gods wetten heeft dan te maken dat diegenen het teken 666 hebben ontvangen.

Overig

666 vs. islam

Ook wordt soms gesteld dat χξϛ G5516 geen getal is, maar dat het Arabisch is voor الله "allah", echter zeer goed is te zien dat de vorm niet op elkaar lijkt. Verder is het zo dat de oudere manuscripten in hoofdletters waren geschreven (dus ΧΞϚ') en dan lijkt het helemaal niet op het Arabisch. Bovendien blijkt uit de diverse manuscripten en de tekst zelf dat het om een getal gaat, daar in diverse oude manuscripten het voluit is geschreven (als woord en niet als getal). Degenen die dit stellen verwijzen soms naar de Codex Vaticanus (YouTube, Walid Shoebat - Mark of the Beast), echter in deze codex komt het boek Openbaring niet voor en is dus onmogelijk.

Overige hypotheses

Daarnaast zijn nog andere opties voorgesteld, zoals dat het παράδοσις G3862 "traditie" (YouTube, thelivingword - What is meant by "666" and "antichrist"?) zou betekenen, of dat het Mohammed is, welke dan als Μαομέτις Maometis geschreven moet worden, (The Gentleman's Magazine, Volume 10).

In het Latijnse schrift de sleutel A=1, B=2, etc. te gebruiken:

In het Latijnse schrift de sleutel A=100, B=101, etc. te gebruiken:

In het Latijnse schrift de sleutel A=101, B=102, etc. te gebruiken:

In het Latijnse schrift de sleutel A=1×6, B=2×6, C=3×6, etc. te gebruiken:


Citaten

Als het nummer 666 in feite het kwaad is… dan is 25.806975801 de wortel () van al het kwaad.

Overige weetjes

In het Grieks is ἀπουσία G666 "afwezigheid" en in het Hebreeuws אֲפֵר H666 "verband" het 666ste woord in het lexicon van Strong.

De Hebreeuwse letters ווו hebben de waarde 18 in het Hebreeuws en niet zoals veel gedacht wordt de waarde 666, wil je dat getal schrijven dan zou dit םסוx(=600+60+6) zijn, echter men zal dit eerder schrijven als תרסוx(=400+200+60+6) omdat de ם alleen maar aan het einde van een woord mag voorkomen. De bewering dat 'www' dus het teken van het beest zou zijn klopt dan ook niet. Overigens het Hebreeuwse jaar תרסו (waarbij het duizendtal standaard wordt weggelaten) komt overeen met het westerse jaar 1906 (zie Chronogram om het zelf te berekenen).

Fobie voor 666: Hexakosioihexekontahexafobie. Een bekend voorbeeld hiervan is dat op vrijdag 13 september 2013 er commotie ontstond rondom een vlucht van Finnair van Kopenhagen naar Helsinki, met vluchtnummer 666 en luchthavencode HEL (NOS). Eenzelfde situatie herhaalde zich op 13 oktober 2017, waarbij het vluchtnummer werd veranderd in AY954 (The Independent, 13 October 2017). In 2018 werd door een groep christenen opgeroepen dat de busroute 666 naar Hel (Polen) een andere benaming kreeg (The Sun, 27 juli 2018).

In de bundel met Opwekkingsliederen ontbreekt nummer 666, omdat het bestuur van Stichting Opwekking het 'te gevoelig' vond liggen om het getal van het beest in de bundel op te nemen. Dat die gevoeligheid op zich nog wel meevalt blijkt uit het feit dat verschillende andere liedbundels zoals die van Johannes de Heer, Zingt Jubilate, de Schotse kerkbundel Scottish Psalter and Church Hymnary en het Hymn Book van de Anglicaanse Kerk in Canada wel de nummering gewoon gevolgd hebben.

De Oegandese sekte Abajiri (ook wel 666 genoemd) heeft zich afgescheiden omdat ze menen dat ze nu al in eindtijd leven en om die reden worden vervolgd.


Aangemaakt 22 juni 2008, laatst bijgewerkt op 10 augustus 2022


Koop nu