Hasmal
חַשְׁמַל H2830 "amber, blinkend metaal",

Zie ook: Artikelen Blog, Engelen,

Hasmal (Hebreeuws חַשְׁמַל H2830), is een Hebreeuwse term die een paar keer in het Bijbelboek Ezechiël wordt genoemd als onderdeel van de beschrijving van engelen.

Inhoud

Bijbel

Hasmal (Ezech. 1:4, 27, 8:2 †) is een Hebreeuws woord dat in sommige vertalingen onvertaald is gelaten. Op basis van de Septuagint wordt gedacht aan barnsteen, anderen denken aan een legering van goud en zilver (E. Klein, p. 236). Vandaar in de NBV lezen we "glansde als wit goud", in de HSV "de schittering van edelmetaal" en in de NBG51, WV95 en de GNB96 als "als blinkend metaal".

In alle gevallen de omschrijving van een engel / cherub.


Etymologie

Zowel de precieze betekenis als etymologie van חַשְׁמַל H2830 is onzeker (E. Klein, p. 236). Op basis van de Septuagint ἤλεκτρον wordt gedacht aan "hars, amber, barnsteen, electrum". Anderen menen op basis hiervan een "blinkend metaal", mogelijk een legering van goud en zilver (P. Broers, p. 126)

In modern Ivriet werd het woord חַשְׁמַל voor het eerst gebruikt in de zin van ‘elektriciteit’ door de Hebreeuwse dichter Judah Löb Gordon (1830–1892). Derhalve חַשְׁמַלַּאי "elektricien" samengesteld uit חַשְׁמַל met suffix ◌ַאי (E. Klein, p. 236).


Jodendom

Diverse Joodse commentatoren maakten van Hasmal een bepaald type engel (Maimonides, Mishneh Torah, Yad ha-Chazakah: Yesodei ha-Torah), of "levende wezens (חֶיוֹת) van vuur (אֵש) die praten (מִמַלְלוֹת)" (Rashi, Ezech. 1:4).


Aangemaakt 23 november 2008, laatst bijgewerkt 18 mei 2020


Koop nu