Ataroth
עֲטָרוֹת H5852 "Ataroth",

Zie ook: Plaatsen,

Ataroth (Hebreeuws עֲטָרוֹת H5852), plaats in de Bijbel, het hedendaagse Khirbat Ataruz ongeveer 24 km zuidwest van Madaba (Jordanië).

Inhoud

Bijbel

De plaats wordt in viertal keren genoemd (Numeri 32:3, 34; Jozua 16:2, 7)


Geschiedenis

Mesha-stele

De plaats wordt genoemd in de Mesha-stele:

ואש. גד. ישב. בארצ. עטרת. מעלמ. ויבנ. לה. מלכ. ישראל. את. עטרת | Het volk van Gad woonde lange tijd in de regio Ataroth (ʿṭrt) en de koning van Israël bouwde Ataroth voor hen.
ואלתחמ. בקר. ואחזה | ואהרג. את. כל. העם. הקר. רית. לכמש. ולמאב |

Maar ik vocht tegen de stad en ik nam hem, en ik doodde alle mensen, en de stad was een verzadiging1) voor Kemosh en voor Moab.

ואשב. משמ. את. אראל. דודה. ואס חבה. לפני. כמש. בקרית | En ik nam daar zijn ʾrʾldwd 2) en ik bracht het voor Kemosh in Qiryat.
ואשב. בה. את. אש. שרן. ואת. אש. מחרת | En ik vestigde de Sharonieten en de Maḥarieten erin.

1) Zowel de interpretatie als de betekenis van deze term zijn zwaar bediscussieerd, maar een meerderheid is van mening dat het woord ryt is, wat duidt op een soort verzadigend aanbod aan de godheid op basis van mogelijke verwanten (Aaron Schade, “RYT or HYT in Line 12 of the Mesha Inscription: A New Examination of the Stele and the Squeeze, and the Syntactic, Literary, and Cultic Implications of the Reading,” BASOR 378 (2017): 145–162).

2) ʾrʾldwd verwijst waarschijnlijk naar een cultusobject, de betekenis is echter onzeker.

Ataruz altaar

In 2010 werd bij archeologische opgravingen een cilindervormig altaar gevonden met daarop 7 regels tekst in het Moabitisch (9de-8ste eeuw v.C.).


Aangemaakt 19 juli 2009, laatst gewijzigd 16 juli 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!