Theologie

Zie ook: Artikelen Blog, Dogmatiek, Ecclesiologie, Gemeente zijn, Eschatologie, Hermeneutiek, Homiletiek, preken, Pastoraat, Soteriologie, Tekstkritiek, Vervangingstheologie,

De theologie bestudeert de historische bronnen van het geloof (Bijbelse theologie), de systematische analyse van het geloof (systematische theologie) en de christelijke geloofspraktijk. In tegenstelling tot de godsdienstwetenschap houdt theologie er rekening mee dat in teksten die ze bestudeert mensen ervan blijk geven zich door God aangesproken te voelen. Daarnaast onderscheidt theologie zich doordat zij God en de Bijbel vanuit een gelovig perspectief onderzoekt.

Het grote punt is echter dat de "moderne westerse academische theologie" de axioma aanneemt dat er geen god is en daarmee dus haar eigen theologie heeft ingewisseld in godsdienstwetenschap.

Inhoud

Disciplines

Binnen de theologie worden de volgende disciplines gehanteerd: de Bijbelwetenschap, de systematische theologie en de praktische theologie, welke op hun beurt weer in diverse subdisciplines worden opgedeeld.


Stromingen


Citaten

Vaak hoor je de grap "Theoloog - Theo loog/liegt", veel die deze maken weten meestal niet dat Theo van θεός G2316 theos̱ "God" komt en dat ze dus eigenlijk zeggen "God liegt".


Aangemaakt 2 oktober 2015


Koop nu