Zionisme

Zie ook: Israël (doorverwijspagina),

Zionisme (Ivriet צִיּוֹנוּת) is het streven van het Joodse volk naar een eigen Joodse staat. De naam refereert aan Sion, een van de heuvels van Jeruzalem.

Inhoud

Terminologie

Het woord zionisme is ontleend van het Duits zionismus in 1886 door de Oostenrijkse journalist en filosoof Nathan Birnbaum (1864-1937) (Etymologiebank.nl, lemma zionisme) afgeleid van Sion צִיּוֹן H6726 (E. Klein, p. 545).  Naam van de uit het oude Joodse verlangen om naar Sion terug te keren voortgekomen politieke en religieuze beweging, die streefde naar den terugkeer van de Joden naar Palestina en de stichting aldaar van een eigen Joodse staat (WNT, lemma zionisme).

Ivriet zn. vrl. צִיּוֹנוּת (ṣiyyônût) van צִיּוֹן H6726 met suff. ◌וּת (E. Klein, p. 545; J. Pimentel, p. 373).


Geschiedenis

Altijd al hebben de Joden een heftig verlangen gehad om terug te keren naar het door God aan hen beloofde land Israël. In de loop van duizenden jaren werd de naam Sion synoniem voor Jeruzalem, later voor heel Israël.

Nadat het Joodse volk in de 6de eeuw v.C. door de Babyloniërs in ballingschap werden gevoerd, werd het verlangen naar terugkeer in hun religie opgenomen. In 70 n.C. werden opnieuw na de inname van Jeruzalem door de Romeinen de Joden opnieuw uit hun land verjaagd. De Romeinen wilden iedere verwijzing naar de Joden verwijderen en noemden het land Palestina, dit ondanks het feit dat het land ook daarna in alle eeuwen bevolkt bleef door een groep Joden.

Ontstaan

Nadat de Joden eeuwenlang in alle landen werden gediscrimineerd, kregen ze eind 18de, begin 19de eeuw voor het eerst dezelfde rechten als anderen in die landen door het opkomend nationalisme. Ditzelfde nationalisme zorgde ervoor dat het verlangen om weer terug te keren werd aangewakkerd. Immers ook de Joden zijn een volk en wilden om die reden een eigen staat. Eind 19de eeuw begon de Oostenrijks-Hongaarse journalist Theodor Herzl zich hiervoor hard te maken, mede door de zaak Dryfus. Het is om die reden dat hij algemeen wordt gezien als de grondlegger van het Zionisme. Echter reeds in 1882 publiceerde Leon Pinsker uit Odessa het pamflet ‘Zelfemancipatie’, waarin hij tot de conclusie kwam dat het Joodse volk nooit respect zou krijgen, zolang het geen eigen land had.


Kritiek

Vaak wordt door tegenstanders van het zionisme aangehaald dat ook veel Joden tegen de Joodse staat zijn. Zij verwijzen dan naar de joodse sekte Neturei Karta die inderdaad tegenstanders zijn van het zionisme en de staat Israël. Echter dit is een zeer kleine splintergroepering bestaande uit niet meer dan 5000 personen (Jewish Virtual Library, Neturei Karta) die beslist niet representatief zijn voor de vele miljoenen Joden die wel achter een eigen staat staan. Eerder blijkt uit hun handelswijze dat ze zich volledig afzetten tegen de overige Joden. Zo baden ze voor Jasser Arafat (New York Times, 11 november 2004) en stuurden na de Gaza oorlog een delegatie daarnaartoe om Hamas te steunen (HaAretz, 1 januari 2010; Ynetnews, 1 januari 2010), wat algemeen werd veroordeeld door andere orthodox-joodse organisaties in zowel New York als in Jeruzalem.


Aangemaakt 27 februari 2016, laatst gewijzigd 4 juli 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!