Sesbazar
שֵׁשְׁבַּצַּר H8339 "Sesbazar, Sheshbazzar", שֵׁשְׁבַּצַּר H8340 "Sesbazar, Sheshbazzar",

Sesbazar (Hebreeuws/Aramees שֵׁשְׁבַּצַּר šēšəbaṣṣar H8339 / H8340), een Perzische stadhouder te Juda in het land van Israël.

Inhoud

Bijbel

Persoon die de eerste groep Joden uit de ballingschap terugbracht naar Israël en ‘de vorst van Juda’ werd genoemd (Ezra 1:8). Ook nam hij toen kostbaarheden mee (Ezra 1:11), later krijgt hij van de tempelschatten, die Nebukadnezar had geroofd uit de tempel, van Cyrus om ze terug te brengen naar Jeruzalem (Ezra 5:14, 16).

Sommigen denken dat Sesbazar en de landvoogd Zerubbabel die ook in het boek Ezra wordt genoemd dezelfden zijn. Echter in het apocriefe boek 3 Ezra worden beiden genoemd en waaruit blijkt dat het verschillende personen zijn:

3 Ezra 6:18 En de heilige gouden en zilveren vaten, die Nabuchodonosor weggevoerd had uit het huis Gods dat te Jeruzalem was, en die hij in zijn tempel gezet had, deze nam Cyrus de koning weder uit de tempel die te Babylon is, en werden overgegeven aan Zerubabel, en Sabanasser de ondervoogd. 
3 Ezra 6:20 Toen nu Sabanasser daar gekomen was, legde hij de fundamenten van het huis des Heren te Jeruzalem, en van die tijd af tot nu toe werd het gebouwd, en heeft nog zijn voltooiing niet gekregen.

Aangemaakt 4 juni 2017Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!