Complottheorie

Zie ook: Complot, Samenzwering, Dwaalleringen,

Een complottheorie of samenzweringstheorie is een theorie waarbij wordt gesuggereerd dat een bepaald gebeuren is veroorzaakt door een gesmeed complot. Meer algemeen is een complottheorie een verklarende stelling waarbij een persoon, groep of organisatie ervan beschuldigd wordt een gebeurtenis te hebben veroorzaakt met grote sociale, politieke, religieuze of economische impact.

Inhoud

Bijbel

Een voorbeeld in de Bijbel is als de wachters bij de hogepriesters komen en melden dat Jezus is opgestaan. De hogepriesters beramen dan dat de wachters moeten zeggen dat "Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen" (Mat. 28:13), dat dit als een zoet broodje naar binnen ging blijkt uit het vervolg "En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag" (Mat. 28:15).


Sekten en dwaalleringen

Met name bij sekten zien we in hun dwaalleringen allerlei complottheorieën, meestal om hun eigen visie of ideologie daarmee te bekrachtigen. Bijvoorbeeld ze ontkennen de goddelijkheid van Jezus, maar zien Hem nog wel als historisch persoon. Ze verkondigen dan ook dat Jezus getrouwd moet zijn, echter dit staat niet in de Bijbel en daarom betogen ze dat de Rooms Katholieke kerk bewijzen achterhouden en de Bijbel hebben herschreven.


Kenmerken van een complottheorie

Veel hedendaagse complottheorieën zijn gebaseerd op een aantal kenmerken.

  1. We leven in een snel veranderende wereld, waarbij dreiging van oorlog of een pandemie (bv. COVID-19 in 2020) en de bijbehorende zorgen dat er bepaalde noodmaatregelen door de overheid worden getroffen. Veel mensen reageren hier angstig op. Door de onzekerheid zoekt men naar houvast. Waarbij voor christenen het een houvast buiten God om is. Als je weet wat er gaande is, is het minder eng.
  2. Men kent de Bijbel niet, waarbij de toetsing moeilijk is en men Bijbelteksten uit hun verband rukt en zo de Bijbel naar hun eigen ideeën zet.
  3. Ook trots en hoogmoed speelt een rol: wij weten iets wat anderen niet zien. Wij hebben het licht gezien. Zij (degenen die het ontkennen) zijn blind en wij weten wat er gaat gebeuren.

Het onderzoek wat men doet komt veelal niet veel verder dan het bezoeken van websites, zoals YouTube, NineForNews, Xander, etc., waar zonder enige onderbouwing allerlei zaken worden betoogd. Terwijl aan de andere kant het probleem is dat ook officiële media over veel (politieke) zaken een geframede berichtgeving hebben.


Voorbeelden

Christendom gerelateerd

Antisemitische complottheorieën

Diverse complottheorieën zijn antisemitisch omdat ze uitgaan dat de Joden een 'geheime agenda' hebben om zo aan de macht te komen.


Aangemaakt 20 juli 2017, laatst gewijzigd 5 juni 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!