Herziene Statenvertaling (HSV)

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Bijbelvertalingen,

De Herziene Statenvertaling is een Nederlandse Bijbelvertaling die is uitgegeven in 2010.

Inhoud

Totstandkoming

In 2010 is een Herziene Statenvertaling verschenen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

In de praktijk blijkt echter dat het een totaal nieuwe vertaling is geworden die zwaar aanleunt tegen de Statenvertaling.


Aangemaakt op 31 augustus 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!