Pogrom

Zie ook: Beeldbank, Antisemitisme, Jodenvervolging,

Pogrom (Russisch погром), is een benaming voor gewelddadige aanvallen op bepaalde etnische, religieuze of andere groepen. In de praktijk blijkt dat deze benaming vooral gebruikt wordt voor gewelddadige aanvallen (razzia's) tegen Joden.

Inhoud

Bijbel

In het Bijbelboek Esther kunnen we de oproep van Haman om de Joden te doden als een van de eerste pogroms in de beschreven geschiedenis zien. Echter ook dat later de Joden geoorloofd waren om zich hiertegen te verdedigen en de manier waarop dit is gedaan, wordt door sommigen tegenwoordig gekenmerkt als een pogrom.


Geschiedenis

In 38 n.C. was de Alexandrijnse opstand, waarbij aanvallen op Joden in Alexandrië (Egypte). Dit wordt beschreven door de Jood Philo van Alexandrië in zijn geschriften In Flaccum en Legatio ad Gaium.

In 1011 was er in Córdoba een kleinere islamitische pogrom op de Joodse bevolking.

In 1066 vond in Granada (Andalusië) een van de eerste grote pogroms plaats. Moslims moordden het grootste deel van de Joodse gemeenschap in die stad uit, ongeveer 4000 Joden, en werd de Joodse wijk volledig verwoest. Hierbij werd de Joodse vizier Joseph ibn Naghrela gekruisigd.

1189, voorafgaand aan Derde Kruistocht vonden er diverse pogroms plaats in Engeland op de Joodse bevolking.

1309, de pogrom van Born was de eerste pogrom in Nederland. In het Zuid-Limburgse Born werden 110 joodse vluchtelingen uit Sittard en Susteren vermoord nadat die zich hadden opgesloten in een kasteel welke in brand werd gestoken.

22 aug. 1614, Tijdens de Fettmilch opstand, genoemd naar de leider Vincenz Fettmilch, werden een kleine 1400 Joden uit Frankfurt am Mein verdreven en daarna hun huizen verwoest. Na de pogrom werden de Joden gedwongen om de stad te verlaten en vonden onderdak bij omliggende plaatsen zoals Hanau, Höchst en Offenbach.

1819, De "Hep-Hep-rellen" in Frankfurt-am-Main en langs de Rijn (Duitsland).

1941, De Farhud in Bagdad (Irak). Minstens 600 joden werden vermoord en minstens 12.000 woningen werden geplunderd.

1945, De pogrom van Tripoli vond plaats tussen 5 en 7 november 1945 in het toen nog Italiaanse Libië, dat overigens door geallieerde troepen was bezet. Deze pogrom is tot op heden de bloedigste na afloop van de Tweede Wereldoorlog. 140 Joden, waaronder 36 kinderen, werden vermoord.

1947, De pogrom van Aleppo volgde op het besluit van de Verenigde Naties op 29 november 1947 om het mandaatgebied Palestina te verdelen tussen joden en moslims. Tenminste 75 Joden werden vermoord, 10.000 Joden wisten te vluchten naar Israël.

1948, na het uitroepen van de staat Israël vonden er in alle Arabische landen pogroms plaats. Het aantal doden is onbekend, maar de pogroms hadden wel als gevolg dat (bijna) alle Joden op de vlucht zijn geslagen en dat er geen Joden meer in Arabische landen wonen. → Pogrom van Tripoli (1948)


Aangemaakt 14 september 2018, laatst gewijzigd 23 mei 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!