Logos Instituut

Zie ook: Beeldbank, Christelijke organisaties,

Het Logos Instituut is een in 2015 opgericht Nederlands creationistische organisatie dat de Bijbel als betrouwbare bron van kennis over verleden, heden en toekomst hanteert en christenen informatieve steun wil bieden.

Inhoud

Beschrijving

De oprichting van het Logos Instituut werd versneld door de publicatie van het evolutionistisch kinderboek "Het geheime logboek van topnerd Tycho" van dr. C. Dekker en de presentatie ervan in het gebouw van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort (Logos Instituut, Logos Instituut opgericht in reactie op een kinderboek?). Diverse organisaties, zoals Stichting De Oude Wereld, gingen op in Logos Instituut.

Op 13 februari 2016 was het officiële openingssymposium van het Logos Instituut in Utrecht.

Doelstellingen

Hun doelstellingen zijn (Logos, Over ons):

Activiteiten

Op hun website verschijnen met regelmaat artikelen die binnen hun doelstellingen vallen, veelal (al dan niet vertaalt) overgenomen van andere organisaties.

Ook worden regelmatig conferenties en evenementen rondom het thema Bijbel & wetenschap gehouden op diverse locaties in Nederland en België.

In juni 2016 richtte het instituut de website dinodino.nl op, waarin het aanhaakte bij de dinoplaatjes-actie van de supermarktketen Albert Heijn (Trouw, 25 juni 2016; NOS, 25 juni 2016). De site, welke gericht is op kinderen, betoogt dat dinosauriërs helemaal niet miljoenen jaren geleden leefden. Tevens werden soortgelijke dinoplaatjes weggegeven incl. een QR-code (die ook Albert Heijn had) die verwees naar genoemde website. Na een klacht doet de Stichting Reclame Code de volgende uitspraak: "De voorzitter acht het onaanvaardbaar om op deze wijze in de brief op te roepen tot een benadering van kinderen die in feite erop is gericht buiten hun ouders om een bepaald denkbeeld bij hen aan te prijzen. Adverteerder heeft daarmee de grenzen van het toelaatbare ruimschoots overschreden. Het moet ongepast worden geacht op deze heimelijke wijze kinderen te willen beïnvloeden. Dit geldt te meer nu dit gebeurt met gebruikmaking van een populaire landelijke actie van Albert Heijn die op kinderen is gericht. … Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de inhoud van de begeleidende brief in strijd met artikel 2 NRC. De voorzitter acht de kaartjes in strijd met het bepaalde onder III Algemeen KJC in verbinding met artikel 11 NRC. De voorzitter adviseert adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken." (Stichting Reclame Code, Uitspraak Logos Instituut (Niet)-commerciele reclame).

Tijdens de Geoweek 2019 (3-7 juni), een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), werd een gastles aangeboden over "De zoutformaties onder Noord Nederland". In tweede instantie werd deze gastles door KNAG weer ingetrokken (GeoWeek, Verklaring; zie ook persbericht Logos).


Externe link(s)


Aangemaakt op 7 juni 2019, laatst gewijzigd 25 juli 2021Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!