Anno Mundi

Zie ook: Kalender,

Anno Mundi (Latijn voor "in het jaar van de wereld"; Hebreeuws לבריאת העולם "voor de schepping van de wereld"), afgekort als AM, is de start van een jaartelling gebaseerd op de Bijbelse verslagen van de schepping van de wereld en de daaropvolgende geschiedenis.

Inhoud

Beschrijving

Twee van dergelijke jaartellingen zijn in het verleden gebruikt:

De Byzantijnse kalender werd gebruikt in het Byzantijnse rijk en veel christelijk-orthodoxe landen en Oosters-orthodoxe kerken en was gebaseerd op de Septuagint-tekst van de Bijbel. Die kalender is vergelijkbaar met de Juliaanse kalender, behalve dat de jaartelling begint op 1 september 5509 v.C. op de Juliaanse proleptische kalender.

Sinds de middeleeuwen is de Hebreeuwse kalender gebaseerd op rabbijnse berekeningen van het scheppingsjaar uit de Hebreeuwse Masoretische tekst van de Bijbel. Deze kalender wordt binnen Joodse gemeenschappen gebruikt voor religieuze en andere doeleinden. Op de Hebreeuwse kalender begint de dag bij zonsondergang. Het tijdvak van de kalender, dat overeenkomt met de berekende datum van de schepping van de wereld, komt overeen met zonsondergang op de Juliaanse proleptische kalenderdatum 6 oktober 3761 v.C.. Het nieuwe jaar begint bij Rosh HaSjanah, ongeveer in september.

Hoewel verschillen in Bijbelse interpretatie of in berekeningsmethodiek enige verschillen in de begindatum kunnen veroorzaken, vallen de meeste resultaten relatief dicht bij een van bovengenoemde twee modellen. De belangrijkste reden voor het verschil lijkt te liggen in de keuze van de onderliggende Bijbelse tekst (ca. 5500 v.C. gebaseerd op de Griekse Septuaginta, ca. 3760 v.C. gebaseerd op de Hebreeuwse Masoretische tekst). Het grootste deel van het verschil van 1740 jaar zit in numerieke discrepanties in de genealogieën van de twee versies van het boek Genesis.


Hebreeuwse kalender

→ Hoofdartikel Hebreeuwse kalender

De Anno Mundi is in de Joodse traditie vooral gebaseerd op de Seder Olam Rabbah (סדר עולם רבה; ca. 160 n.C.) en de latere Seder Olam Zuṭa (סדר עולם זוטא; ca. 800 n.C.). De Seder Olam Rabbah is een chronologisch verslag, dat zich uitstrekt van Adam tot de opstand van Bar Kochba tijdens het bewind van Hadrianus, waarbij de Perzische periode is gecomprimeerd tot 52 jaar. Zeer waarschijnlijk was het een veel groter werk dan is overgeleverd daar in de Talmoed vele citaten staan die we nu missen. De Seder Olam Zuṭa is tot op zekere hoogte een voortzetting en uitbreiding op de Seder Olam Rabbah.


Aangemaakt 5 mei 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!