TEAR Fund

Zie ook: Christelijke organisaties,

TEAR Fund (The Evangelical Alliance Relief), in Nederland bekend als TEAR, is een christelijke ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika en in 1968 is opgericht.

Inhoud

Geschiedenis

TEAR Fund is ontstaan in Engeland in 1968, als orgaan voor diaconale hulpverlening van de Evangelische Alliantie (EA), een internationale organisatie van evangelische kerken. In 1973 richtte de Evangelische Zendings Alliantie – een onderdeel van de Evangelische Alliantie – TEAR Fund Nederland opgericht met als doel "het verlenen van diaconale hulp aan en via nationale christenen, evangelische zendelingen, hun genootschappen en anderen (bijvoorbeeld christen-artsen, verpleegkundigen en landbouwkundigen) die gedreven door de liefde van God, deze liefde in praktijk wilden brengen".

In de eerste helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er een conflict welke te maken had met de visie op de relatie tussen enerzijds evangelisatie en anderzijds sociale verantwoordelijkheid/sociale actie. Evangelieverkondiging (Woord) en materiële hulpverlening (Daad) leken tegenover elkaar te staan. Is de woordverkondiging belangrijker dan sociale verantwoordelijkheid of horen ze bij elkaar als de vleugels van een vogel? Er werden twee conferenties met wereldwijde vertegenwoordigers aan deze problematiek gewijd, het Lausanne Congres in 1974 en de Grand Rapids conferentie in 1982. De uitkomst was dat net als de twee vleugels van een vogel horen het Woord (de verkondiging) en de Daad (de hulpverlening) bij elkaar. Er werd verwezen naar de gemeenten in de eerste eeuwen van de geschiedenis die dat goed hadden begrepen en mensen – vaak met gevaar van eigen leven – hielpen waar ze konden. Het effect was dat in die tijd de mensen God gingen zoeken en zich aansloten bij de plaatselijke gelovigen.

Naar aanleiding van deze conferenties kwam er een commissie van goede diensten, onder leiding van mr. Coumou, die na onderzoek en rijp beraad voor alle partijen een bindende uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak had onder andere als gevolg dat er een nieuw bestuur kwam die bestond uit: drs. A. v.d. Vegt (voorzitter), drs. C.A.E. Groot (vicevoorzitter), mr. H. Vos (secretaris), dhr. W.E. van Dalen (penningmeester) en mevr. drs. C.L. Overweel (lid). Het bestuur werd op 28 november 1985 geïnstalleerd. In het maandblad Reveil schreef C.A.E. Groot eind 1985 een artikel waarin hij schreef "Wij (het bestuur) aanvaarden onze taak op verzoek van de commissie. Wij hebben echter in hun vraag een oproep van de Heer gehoord om Hem op deze plaats te dienen. In Zijn Naam willen wij deze opdracht vervullen, samen met allen die bij het TEAR Fund betrokken zijn, vergetende hetgeen achter ons ligt. Ons verlangen is dat door gebed, geloof en arbeid dit werk in Gods Koninkrijk tot Zijn eer zal zijn en tot heil van hen die, op welke manier dan ook, behoeftig zijn".

De werkzaamheden van TEAR Fund werden met kracht voortgezet overeenkomstig de statuten, te weten:

  1. hulpverlening aan de armen in de derde wereld in samenwerking met verwante kerken en evangelische organisaties;
  2. bewustheidsbevordering van de Nederlandse christenen in hun verantwoordelijkheid t.o.v. de armen.

De staf (het kantoor was in de Beukenhorst, Driebergen) werd in die jaren geleid door directeur Jaap Bogaards (1939-2006) uit Veenendaal. Een kundig man met een vriendelijk karakter.

drs. C.A.E. Groot


Activiteiten

TEAR voert zelf geen programma's of projecten uit, maar ondersteunt initiatieven van kerken en christelijke organisaties ter plaatse, omdat deze beter in staat zijn om de lokale (nood)situatie in te schatten en daarop in te spelen. TEAR steunt haar partnerorganisaties met kennis, fondsen en tijdelijk personeel en ontvangt van hen informatie die aangewend wordt om Nederlanders bewust te maken van de problematiek in deze landen.

TEAR onderschrijft de Code of Conduct of the Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief, een internationale gedragscode voor hulporganisaties (cf. icrc.org). TEAR is ISO gecertificeerd. Daarnaast is TEAR ook in het bezit van het CBF-Keur.

Werkwijze

Tear probeert haar doel te bereiken door hulp op de gebieden:


Externe links


Aangemaakt 21 mei 2020, laatst bijgewerkt 28 mei 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!