Jezus Christus (uiterlijk)

Zie ook: Beeldbank, Jezus Christus,

Over het uiterlijk van Jezus Christus is in de loop der eeuwen heel wat gediscussieerd.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden geen directe beschrijvingen gemaakt over het uiterlijk van Jezus. Het is om die reden dat Paulus schrijft "en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij [Hem] nu niet meer [naar het vlees]." (1 Cor. 5:16).

Een indirecte beschrijving vinden we in Jesaja "Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben" (Jes. 53:2) en "zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen" (Jes. 52:14). Echter dit zijn beschrijvingen over zijn verschijning als de lijdende knecht van God en niet zoals Hij er voor zijn martelingen uitzag.

Soms wordt op basis van de profeet Jesaja, "Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken" (Jes. 50:6; cf. NBV, HSV, NBG51), gesteld dat Hij een baard had. Echter letterlijk wordt hier gesproken over het "uittrekken van haar" en zegt op zich dus niets, daar het ook kan slaan op de payot (haarlokken) die Hij als Jood zeker gehad zal hebben.

Op basis van de uitspraak van Paulus "Of leert u ook de natuur zelve niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is?" (1 Cor. 11:14) denken sommigen dat Jezus kort haar gedragen moet hebben. Echter gezien de vele hints dat Hij een nazireeër was kan ook gesteld worden dat hij juist lang haar had.


Reconstructie

Ondanks dat er in de Bijbel geen directe beschrijvingen worden gegeven kunnen wel een aantal aannames worden gemaakt.

Als eerste weten we dat Jezus een Jood was en zal derhalve een Semitisch uiterlijk hebben gehad. Op basis van archeologische vondsten weten we dat de gemiddelde mens toen tussen 1,60 en 1,70 m lang was (J. Taylor, p. 58–63). Dit en omdat Jezus vaak buiten was zal – zoals de meeste mensen uit het Midden-Oosten – de huid lichtbruin van kleur zijn geweest. Ook zal hij om die reden bruine ogen hebben gehad (J. Taylor, p. 163). Omdat Hij een timmerman was (Mark. 6:3) mogen we aannemen dat – vanwege dit zware werk – Hij gespierd was.

Ook over de haarkleur kunnen we een veronderstelling maken. De meeste Joden hebben zwart haar, hoewel van Ezau (Gen. 25:25) en David (1 Sam. 16:12; 17:42) wordt gezegd dat ze roodachtig haar hadden en dus ook tot de mogelijkheden behoord. Als Jood zal hij ook payot (haarlokken) hebben gehad, hoewel die niet extreem lang hoeven zijn geweest (Ezech. 44:20). Verder was het de gewoonte dat Joodse mannen baarden hadden (J. Taylor, p. 123-137), opvallend is echter dat op de oudste afbeeldingen Jezus altijd baardloos is afgebeeld (J. Taylor, p. 83–121).


Christendom

Afbeeldingen van Jezus vertonen meestal etnische kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de cultuur waarin het beeld is gemaakt. Zo zien we in Rooms-katholieke en Grieks orthodoxe kerken dat Jezus veelal lichtgekleurd is afgebeeld, terwijl in Ethiopische kerken of kerken van Afrikaanse origine dat Jezus donkergekleurd is. Terwijl bij Aziatische denominaties we een Aziatisch uiterlijk zien.

Een van de eerste afbeeldingen is de anti-christelijke Alexamenos graffiti (~200 n.C.) en blijkbaar door een Romeinse soldaat werd getekend om een andere soldaat te bespotten die een christen was.

De vroegst overgebleven afbeeldingen van christelijke origine komen uit de late 2de tot vroege 4de eeuw op de muren van graven die hoogstwaarschijnlijk toebehoorden aan rijke christenen in de catacomben van Rome. Neemt men ook pictogrammen mee zoals het staurogram, waarvan sommigen menen dat dit een visualisatie is van Jezus aan het kruis (Larry Hurtado, "The Staurogram in Early Christian Manuscripts: the earliest visual reference to the crucified Jesus?". in Thomas Kraus. New Testament Manuscripts Leiden: Brill. p. 207–226) dan komt het reeds halverwege de 2de eeuw voor.


Overige religies

Afrikaanse Hebreeërs

Volgens de Afrikaanse Hebreeërs was Jezus zwart, en stellen dat de "Kaukasische Jezus" is gebaseerd op een afbeelding van Cesare Borgia en zou volgens hen voor het eerst genoemd zijn door Alexandre Dumas in zijn boek "Celebrated Crimes" (zie folder). Echter in dit boek wordt nergens hier melding van gemaakt. De enige vermelding is als Dumas een vergelijking geeft van Ali Pacha "Without faith in God, despising men, loving and thinking only of himself, distrusting all around him, audacious in design, immovable in resolution, inexorable in execution, merciless in vengeance, by turns insolent, humble, violent, or supple according to circumstances, always and entirely logical in his egotism, he is Cesar Borgia reborn as a Mussulman; he is the incarnate ideal of Florentine policy, the Italian prince converted into a satrap". Ook opvallend is de bewering dat deze afbeelding door Leonardo da Vinci zou zijn gemaakt (zie folder), daar deze is gemaakt door Altobello Melone (Wikipedia, Portrait of a Gentleman), ook de desbetreffende verwijzing naar Wikipedia (Wikipedia, Cesare Borgia) geeft geen ondersteuning voor hun stellingen.

Bovendien zijn er ook vele afbeeldingen van een blanke Jezus uit de eeuwen voordat het geslacht Borgia leefde en die al eenzelfde gelijkenis gaf.


Aangemaakt 8 juni 2020, laatst gewijzigd 24 augustus 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!