Hogepriesterlijk gebed

Zie ook: Bidden, Jezus Christus,

Het Hogepriesterlijk Gebed is de benaming van het gebed dat Jezus Christus tot zijn Vader bidt, op de vooravond van zijn arrestatie die tot zijn kruisdood zou leiden.

Inhoud

Bijbel

Het gebed is opgenomen in Johannes 17 waar de Here Jezus bidt voor de Zijnen die achterblijven in de wereld. Het gebed wordt hogepriesterlijk genoemd, doordat hogepriesters beschouwd werden als middelaar tussen God en de mensen. De Heere Jezus is, als Hogepriester, Middelaar tussen God en Zijn kinderen.


Aangemaakt 18 juni 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!