Stichting Dorcas

Zie ook: Christelijke organisaties,

Dorcas, in Nederland Stichting Dorcas Hulp Nederland, is een internationale, christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De naam van de organisatie verwijst naar de Bijbelse persoon Dorcas, die bekend stond om haar inzet voor arme mensen (Hand. 9:36).

Inhoud

Ontstaan en geschiedenis

De centrale organisatie Dorcas Aid International overkoepelt organisaties voor fondsenwerving, het werk in Oost-Europese en Afrikaanse landen en de Dorcas-winkels. Deze drie onderdelen hebben ieder een eigen bestuur. Ze ondersteunen lokale partnerorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van projecten op de volgende gebieden:

Nederland

In 1980 wordt door Dirk Jan Groot en zijn vrouw de voorloper Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden opgericht (Dorcas, organisatie), welke op 3 september 1986 wordt veranderd in de Stichting Dorcas Hulp Nederland.

In 2010 besloten de toenmalige besturen van Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Aid International beide organisaties te integreren. Begin 2012 is deze eenwording intern gerealiseerd en in oktober 2013 is de fusieakte notarieel gepasseerd. Ook Stichting Dorcas Winkels is onderdeel van deze fusie. Vanaf oktober 2013 zijn alle activiteiten van Dorcas ondergebracht in één organisatie: Stichting Dorcas Aid International, onder de naam Dorcas (Dorcas, organisatie).

Activiteiten

In Nederland zijn hun activiteiten met name bekend via de circa 30 kringloopwinkels waarvan de opbrengst gaat naar een van de projecten van Dorcas.

Internationaal

De centrale organisatie Dorcas Aid International is in 2013 ontstaan uit de Nederlandse organisatie (Dorcas.org, About Us; Dorcas, organisatie).


Externe links


Aangemaakt op 26 juni 2020Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!