Rijk der Chazaren

Zie ook: Volk, natie,

De Chazaren (Grieks Χάζαροι, Turks Hazar İmparatorluğu) waren een semi-nomadisch Turks volk met een confederatie van Turkssprekende stammen die aan het einde van de 6de eeuw n.C. een groot commercieel imperium vestigden dat het zuidwestelijke deel van het moderne Europese Rusland besloeg.

Inhoud

Bijbel

De Chazaren worden niet in de Bijbel vermeld omdat ze als volk pas later ontstonden.


Bekering Jodendom

Het is niet geheel duidelijk wanneer de Chazaren tot het Jodendom zijn overgegaan. Deze ongewone bekering is een gevolg van de ligging tussen het Byzantijnse rijk en het Islamitische rijk waarin de Chazaren zich bevonden. Wel is duidelijk dat deze bekering hen een aantal voordelen gaf. Als eerste was het gebied vanwege zijn strategische ligging zeer rijk en werd door omringende landen begeerd. Door over te gaan op het Jodendom konden zowel de christenen als de moslims hun invloed in dit gebied niet uitbreiden. Ten tweede zorgde deze bekering ervoor dat ze een neutrale positie innamen tussen de twee grootmachten en maakten daardoor geen directe vijanden.

Chazaren Asjkenazische Joden?

Een bekende theorie is dat de Asjkenazische Joden van de Chazaren zouden afstammen. Deze theorie werd populair toen het boek "The Thirteenth Tribe" van Arthur Koestler verscheen en recentelijk verdedigt door Shlomo Sand in "The Invention of the Jewish People". De theorie is echter zeer omstreden en is nooit wetenschappelijk geaccepteerd (K.A. Brook, p. 207). Weliswaar leek een onderzoek van Eran Elhaik aan te tonen dat er een connectie was, maar in zijn onderzoek toonde hij alleen aan dat er in zoverre een connectie was dat de Joden die zich in Oost-Europa bevonden zich met andere volken hebben vermengd, waaronder de Chazaren, Grieks-Romeinse Joden, Mesopotamische Joden en Judeeërs (E. Elhaik, p. 73), en in overeenstemming is met recente studies, mondelinge en geschreven tradities (G. Atzmon, AJHG. Vol. 86(6) p. 850–859; D.M. Behar, Human Biology Vol. 41; J. Xue, PLoS Genet. Vol. 13.4).

Deze theorie is vooral populair bij antisemitische en antizionistische groeperingen als de Afrikaanse Hebreeërs die op basis hiervan claimen dat de Joden geen echte joden zijn en dan meestal stellen dat zij die "echte" joden zijn.


Aangemaakt 16 september 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!