Basisbijbel

Zie ook: Bijbelvertalingen,

De Basisbijbel is een Bijbel in eenvoudig Nederlands welke in 2013 als digitale Bijbel op het internet verscheen en is uitgegeven door Stichting BasisBijbel.

Inhoud

Totstandkoming

In het najaar van 1998 begon J. Kleyn met het hervertellen van de Bijbel in eenvoudig Nederlands waarbij zij vooral gebruik maakte van de Staten Vertaling. In 2013 werd dit project door haar afgerond en werd het op internet geplaatst onder de naam BasicBijbel. Om meer duidelijkheid te geven dat het om een Nederlandstalige Bijbel gaat is in het najaar van 2015 dit hernoemd tot BasisBijbel.

Het doel was om de Bijbel in zo eenvoudig mogelijk Nederlands om te zetten zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Typische Bijbelwoorden (bijvoorbeeld zondvloed, tabernakel) zijn vervangen door gewonere (grote overstroming, tent). In diverse gevallen is tekst toegevoegd om een en ander duidelijker te maken, dit is door een afwijkende kleur te herkennen. Een voorbeeld hiervan is Genesis 4:7 "Maar als je slechte dingen doet, loert het kwaad op je bij de deur van je hart".  Ook zijn regelmatig verklarende aantekeningen toegevoegd, zijn deze kort dan zijn ze tussen haakjes gezet. Bijvoorbeeld in Genesis 2:8 lezen we "een tuin in Eden (= 'prachtig')".

Omdat het niet uit de grondtalen is vertaald kan men niet spreken van een echte vertaling, J. Kleyn noemt het dan ook een "hervertellen".


Externe links


Aangemaakt 29 oktober 2020


Koop nu