4Q252

Zie ook: Dode Zee-rollen,

4Q252 is een Dode Zee-rol welke is gevonden in de vierde Qumran-grot en bestaat uit zes fragmenten.

Inhoud

Beschrijving

4Q252 bevat zes fragmenten die het grootste deel van het commentaar uit zes kolommen of pesher van bepaalde passages over Genesis bevatten. De zes fragmenten bevatten een bijna volledige rol waarop slechts op één stuk perkament is geschreven. Bijna tien jaar lang werd aangenomen dat twee van de fragmenten 4Q Patriarchale zegeningen waren, maar J.T. Milik realiseerde zich dat die twee fragmenten bij andere hoorden als onderdeel van een enkele compositie

Fysieke beschrijving

Door het verschil in de ontbinding van de rollen neemt de werkelijke grootte van de rollen in de loop van de tijd iets af.

Inhoud

Er zijn 6 kolommen bewaard gebleven van 4Q252, sommige meer fragmentarisch dan andere.

Kolom I en II, regels 1-7, vertellen meestal het verhaal van Noach en de zondvloed uit Genesis 6-9 en breiden het enigszins uit. In dit gedeelte hield de auteur zich vooral bezig met het opnemen van meer dateringsdetails dan in Genesis voorkomen.

Kolom II, regels 8-14 en heel kolom III richten zich op het verhaal van Abraham, inclusief het oordeel over Sodom en Gomorra en de binding van Isaak. Kolom III is vooral fragmentarisch, met verschillende blanco's.

Kolommen IV-VI zijn gebaseerd op Genesis 49, Jacobs zegening van zijn twaalf zonen.

Kolom IV behandelt Jacobs zegen van Ruben. Het commentaar van de auteur op de zegen van Jacob is een uitsluitend negatieve weergave van Ruben.


Aangemaakt 11 juni 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!