Carl Paul Caspari

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Carl Paul Caspari (8 februari 1814 – 11 april 1892) was een Noorse neo-lutherse theoloog en academicus. Hij was professor in de Oudtestamentische theologie aan de universiteit van Oslo. Hij schreef verschillende boeken en is vooral bekend om zijn commentaren en vertalingen van het Oude Testament.

Inhoud

Biografie

Carl Caspari werd geboren in Dessau van joodse afkomst en groeide op in het joodse geloof. Van 1834 tot 1838 studeerde hij aan de Universiteit van Leipzig, waar hij kennis verwierf van het Arabisch en Perzisch onder Heinrich Leberecht Fleischer. Mede door de invloed van medestudenten, waaronder Franz Delitzsch, adopteerde hij het christendom en werd in 1838 gedoopt met de middelste naam Paul. Zijn joodse opleiding paste hem natuurlijk voor het werk in de Oudtestamentische exegese, en hij bracht twee jaar door aan de Universiteit van Berlijn studeren onder Duitse lutherse neo-lutherse theoloog Ernst Wilhelm Hengstenberg.

In 1842 behaalde hij een doctorstitel in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Leipzig, en in 1847 aanvaardde hij een oproep aan de Universiteit van Christiania (nu Universiteit van Oslo).

Zijn taalvaardigheid stelde hem in staat de Noorse taal snel onder de knie te krijgen, zodat hij in minder dan een jaar met colleges kon beginnen. In 1857 werd hij gewoon hoogleraar. In zijn universitaire werk interpreteerde Caspari verschillende boeken van het Oude en Nieuwe Testament en behandelde hij de introductie van het Oude Testament. Zijn lezingen waren inspirerend, grondig, serieus en getuigden van een levend christelijk geloof. In zijn exegese en apologetiek volgde hij Ernst Wilhelm Hengstenberg en bleef hij tot het einde een tegenstander van de moderne kritische wetenschap.

Maar zijn werk en interesse waren niet beperkt tot het veld van het Oude Testament. In 1825 verkondigde een Deense prediker, N.F.S. Grundtvig, bijzondere opvattingen en vond veel aanhangers in Denemarken en Noorwegen. Men vreesde dan ook dat de formele doctrine van de Lutherse kerk in gevaar was. Om die reden ondernam Caspari een ​​zorgvuldig onderzoek naar deze opvattingen met als resultaat dat hij een lange reeks artikelen en boeken, de meeste in de Noorse taal, publiceerde.

In 1862 publiceerde hij samen met Gisle Johnson een Noorse vertaling van het Concordiënboek (Konkordieboken), dat in 1866 werd gepubliceerd en later in verschillende herdrukken. Hij is lid van het Centraal Comité van het Noorse Bijbelgenootschap (Det Norske Bibelselskap). Hij hielp bij het maken van een nieuwe vertaling van het Oude Testament, die op 26 mei 1891 voor de vijfenzeventigste verjaardag van het Genootschap gereed was.

Hij was voorzitter van het Centraal Comité van de Noorse Missie onder de Joden (Den Norske Israelsmisjonen) van 1866 tot aan zijn dood in 1892. Op het moment van zijn dood werkte hij ook aan een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament. Hij stierf in Christiania (nu Oslo, Noorwegen).

Uit eerbetoon voor wat Caspari allemaal had gedaan werd in 1982 het Caspari Center for Biblical and Jewish Studies opgericht en naar hem vernoemd (Caspari.com, About).


Bibliografie


Aangemaakt 17 juni 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!