Den norske Israelsmisjon

Zie ook: Christelijke organisaties,

Den norske Israelsmisjon (DNI) in het Engels bekend onder The Norwegian Church Ministry to Israel (NCMI), is de op een na oudste missieorganisatie van Noorwegen, werd op 12 juni 1844 opgericht als de Forening af Israels venner "Vereniging van Vrienden van Israël" in Stavanger. De DIN is tegenwoordig een landelijke beweging die leden en partners uit een breed scala van christelijke Noorwegen samenbrengt. De organisatie staat open voor iedereen die het evangelie wil verkondigen en een positieve grondhouding heeft tegenover zowel Joden als Arabieren.

Inhoud

Organisatie

De organisatie heeft een tweeledig doel, daterend uit 1844: "Den norske Israelsmisjon werkt aan het woord van God en de lutherse belijdenis, heeft tot doel verantwoordelijkheid voor de joden op te wekken, het evangelie aan hen te prediken en hun christelijke liefde te tonen". De visie van DIN is om het evangelie terug te geven aan de mensen van wie we het hebben ontvangen: "Mijn hartsverlangen en gebed tot God voor de Israëlieten is dat ze gered mogen worden." (Rom. 10:1; NCMI, English).

De Messiasbelijdende Jood Carl Paul Caspari was van 1866 tot aan zijn dood in 1892 voorzitter van de organisatie.


Externe links


Aangemaakt 17 juni 2021Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!