Stichting De Oude Wereld

Zie ook: Christelijke organisaties, Logos Instituut,

Stichting De Oude Wereld was een Nederlandse creationistische stichting die bestaan heeft van 1997-2016 en daarna opging in Logos Instituut.

Inhoud

Beschrijving

De stichting is in 1997 opgericht en ontleent haar naam aan 2 Petrus 3:6. Haar doelstellingen waren (DOW, Over ons):

  1. het bestuderen en uitdragen van de openbaring van God in
    1. de Bijbel, in het bijzonder met betrekking tot de "Oude Wereld", 2 Petrus 3:6 en in
    2. de natuur (Gods werken en Gods handelen), en
  2. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit probeerden ze te realiseren door de aanleg van een paleontologische tuin – welke echter nooit is gerealiseerd – en het uitbrengen van DVD's.

In 2015 veranderde de naam in Nederlands Christelijk Creatie Instituut om later dat jaar opnieuw te veranderen in Logos Instituut (Logos, Logos Instituut opgericht in reactie op een kinderboek?).


Aangemaakt 25 juli 2021Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!