Minuscule

Zie ook: Manuscripten (doorverwijspagina), Nieuwe Testament (Manuscripten),

Een Nieuwtestamentische minuscule is een manuscript van een gedeelte van het Nieuwe Testament, geschreven in een klein, cursief Grieks schrift (ontwikkeld uit Unciaal). De meeste minuscules zijn nog steeds geschreven op perkament. Sinds de 12de eeuw werd papier gebruikt.

Inhoud

Beschrijving

Nieuwe Testament minuscules onderscheiden zich van:

De minuscules bevatten commentaren en ander aanvullend materiaal, zoals de Prolegomena bij de vier Evangeliën, de Epistula ad Carpianum, de verhandeling van Pseudo-Dorotheus over de Zeventig discipelen en de Twaalf Apostelen (82, 93, 117, 459, 613), Lijst van wonderen van de Heere (bijv. b.v. 536), Lijst van gelijkenissen van Jezus (b.v. 273, 536), korte biografieën van de apostelen, of samenvattingen van de reizen van de heilige Paulus (b.v. 468). Sinds de 9de eeuw hebben sommige manuscripten aantekeningen met de datum en plaats van de samenstelling van de verschillende Nieuwtestamentische boeken. Sommige manuscripten vermelden de naam van de scribent en de datum van samenstelling van het manuscript, maar de datum gaat meestal terug tot de schepping van de wereld (5508 v. C.). Het was de Byzantijnse manier. Slechts in enkele minuscule codices wordt de datum gerekend vanaf de geboorte van Christus.


Aangemaakt 13 augustus 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!