Leviticus (boek)

Zie ook: Beeldbank, Oude Testament, Pentateuch, Thorah,

Leviticus, het derde boek in de Bijbel.

Inhoud

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

  1. Wetten over het brengen van offers: brandoffers, slachtoffers, vredeoffers, zonde- of verzoeningsoffers, en dank- of lofoffers (Hoofdstuk 1-7).
  2. Wijding van Aaron en zijn zonen als priester (Hoofdstuk 8-10).
  3. Wetten over reiniging, hygiëne en het brengen van offers (Hoofdstuk 11-16).
  4. Wetten over de scheiding tussen Israël en de heidenen (Hoofdstuk 17-20).
  5. Wetten over de persoonlijke reiniging van priesters, hun voedsel, en de feesten (Hoofdstuk 20-25).
  6. Beloften voor hen die deze wetten in acht nemen, en waarschuwingen voor hen die dit niet doen (Hoofdstuk 26, 27).

Koop nu