Richteren (boek)

Zie ook: Oude Testament, Richters,

Titel

Auteur

Als mogelijke schrijver wordt in de Talmoed Samuël genoemd.

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. De introductie:
  1-2:5     Israëls afhankelijkheid aan God.
  1:1-20   Juda trekt ten strijde tegen de Kanaänieten
  1:21-36 Traagheid van de andere stammen
  2:1-5     Een Engel van God bestraft Israël
   
 2. De herhaling van afval, straf, terugkeer en herstel:
  2:6-16:31 De afval van de eredienst aan God en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
  2:6-3:6 De toestand van Israël onder de richters
  3:7-11 Optreden van Othniël
  3:12-30 Optreden van Ehud 
  3:31 Optreden van Samgar
  4:1-24 Optreden van Debora en Barak
  5:1-31 Lofzang van Debora

  Gideon
  6:1-10 Verdrukking door Midian
  6:11-32 Gideon tot richter geroepen
  6:33-40 Gideon vat moed door het vragen naar twee tekens
  7:1-8 Gideons leger verminderd tot driehonderd man
  7:-9-25 Gideon en zijn bende verslaan de Midianieten
  8:1-21 Gideon achtervolgt de vijand
  8:22-27 Gideon vraagt om geroofd goud en maakt er een efod van
  8:28-32 Hoe het verder met Gideon ging
  8:33-35 Israël valt terug in afgoderij

  9:1-6 Misdaden van Abimelech
  9:7-21 De toespraak van Jotham
  9:22-49 Abimelech verwoest Sichem
  9:50-57 Dood van Abimelech
  10:1-2 Optreden van Tola
  10:3-5 Optreden van Jaïr
  10:6-17 De Filistijnen en de Ammonieten onderdrukken Israël
  10:18-11:11 Jefta geroepen tot richter
  11:12-29 Optreden van Jefta
  11:30-40 Jefta's dochter 
  12:1-7 Opstand van Efraïm tegen Jefta
  12:8-15 Ebzan, Elon, Abdon achtereenvolgens richten Israël

  Simson
  13:1-25 De geboorte van Simson
  14:1-20 Het huwelijk van Simson
  15:1-20 Simsons overwinningen op de Filistijnen
  16:1-3 Simson in Gaza
  16:4-21 Simson en Delilah
  16:22-31 Simson doodt in zijn sterven een groot aantal Filistijnen
   
 3. Het slot van het boek, geeft weer hoe Israël tot complete anarchie vervalt.
  17:1-13 Afgoderij van Micha
  18:1-31 De Danieten zoeken nieuw land
  19:1-30 Gruweldaad te Gibea in Benjamin
  20:1-48 De strijd van de stammen tegen Benjamin
  21:1-25 Herstel van de stam Benjamin


Koop nu