Samuel (boeken)

Zie ook: Oude Testament,

1 Samuel

Titel

Auteur

  1. Het is niet mogelijk met de huidige kennis van zaken te bepalen wie de schrijver van het boek is.
  2. De Talmud (B.Bat. 14b) noemt Samuel als de schrijver, maar dat is haast niet mogelijk daar hij in hoofdstuk 25 sterft. De benaming is meer te danken aan de rol die Samuel in de eerste hoofdstukken speelt.

Ontstaan

Uit de tekst valt te herleiden dat het boek is geschreven gedurende de tijd van de 2 koninkrijken en voor de val van het noordelijk koninkrijk.

  1. Israël en Juda zijn gescheiden (11:8; 17:52; 18:16)
  2. Ziklag, de stad van de Filistijnen, waar David door Achis naar toe werd gestuurd, wordt beschreven als "behorend bij de koningen van Juda tot deze dag" (27:6). Hier wordt niet alleen gesproken van een verdeeld koninkrijk, maar van een tijd dat er meerdere "koningen" in Juda waren geweest.
  3. Er is nergens een indicatie dat het noordelijk koninkrijk is gevallen.
  4. Daarom, het tijdstip van schrijven van Samuel is enige tijd na de splitsing van Israël (931 v.C) maar voor de val van Samaria (722/721 v.C.).

Thema

Synopsis

2 Samuel

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!