Prediker (boek)
קֹהֶלֶת H6953 "prediker",

Zie ook: Artikelen Blog, Megillot, Oude Testament,

Inhoud

Titel

קֹהֶלֶת qōhelet "prediker", n.a.v. Pred. 1:1; De LXX heeft ἐκκλησιαστής ekklēsiastēs “lid van de vergadering” (LSJ 509), afgeleid van het Griekse ἐκκλησία ekklēsia “vergadering” met dezelfde betekenis als het Hebr. קָהָל.


Auteur

Dat het van Salomo is blijkt al uit het eerste vers “De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem“. Andere argumenten zijn de grote wijsheid (1:13, 16), grote rijkdom (2:8), talrijke dienaren (2:7), grote projecten (2:4-6 ), en het verzamelen, bewerken en geschriften van de vele spreekwoorden (12:9-10). Dit alles suggereert dat Salomo de auteur is, echter, vele geleerden ontkennen dit auteurschap op basis van taalkundige en historische argumenten en stellen dat het boek van veel jongere datum is. Deze laatste visie is niet erg sterk, want het boek heeft net als veel andere boeken in de Bijbel een geheel eigen stijl. Dit laatste wil helemaal niet zeggen dat het daarom jonger is. Daarnaast is er nergens een verwijzing waaruit zou blijken dat Salomo niet de schrijver is geweest.


Ontstaan

Indien Prediker is geschreven door Salomo dan zou dit boek rondom 935 v.C. geschreven kunnen zijn.


Thema


Synopsis


Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu