Daniel (boek)

Zie ook: Daniel, Oude Testament,

Daniel, een van de profetische Bijbelboeken van het Oude Testament.

Inhoud

Boek Daniël


Auteur

Zie: Daniël


De tijd van Daniël

Het boek omvat de periode van 605 v. Chr. (eerste ballingschap) tot 536 v. Chr. (het derde jaar van Cyrus, Dan. 10:1), bijna 70 jaar, de gehele periode van de Babylonische ballingschap.
Er zijn veel problemen rond de precieze chronologie.


Genre van het boek Daniël

Hoofdstuk 1 t/m 6: hofverhalen: didactische functie: nl. om te leren hoe te handelen bij vervolgingen. Kern: Spr. 29:25, daarom relevant voor joden en christenen die vervolgd worden: als je God gehoorzaamt, zul je zelfs in Babel succes hebben!
Hoofdstuk 7 t/m 12: apocalyptische profetieën.
Wat is apocalyptiek? Definities:


Algemene kenmerken (anders dan bij profetie)


Implicaties:


De visioenen

Daniël 2 (standbeeld) Daniël 7 (beesten) Daniël 8 (ram en bok) Verklaring
Gouden hoofd Leeuw - Babylonië
Zilveren borst Beer Ram met twee horens Medië
Bronzen middel Panter Perzië
IJzeren benen Beest met ijzeren
tanden
Bok Alexander de Grote
Lemen voeten Tien horens Vier horens Hellenistische
koninkrijken
Rotsblok Tronen, oude wijze Gebroken
zonder dat er een mensenhand aan te pas
Goddelijke ingreep
Rots als berg Mensenzoon Eeuwige heerschappij

 


Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu