Amos (boek)
עָמוֹס H5986 "Amos",

Zie ook: Oude Testament,

Auteur

 1. Van Tekoa (ten zuiden van Jeruzalem) (1:1)
 2. Reisde naar het noorden naar Israël (Bethel) om te prediken als iemand die door God geroepen was (7:15)
 3. Beroep: schapenfokker, misschien een meester-herder met anderen onder hem; geen profeet totdat hij door de HEER geroepen werd (1:1; 7:14f) en een teler van vijgen van sycomore (7:14)
 4. Sprak in Bethel (centrum voor afgoderij in Israël) en daarna in Juda onder het verzet van Jeroboam II (7)
 5. Kan naar Juda zijn teruggekeerd om zijn boodschappen te schrijven

Datum

ca. 767-753 B.C.

 1. Koning van Judah is Uzziah (Azariah) (790-740)
 2. Koning van Israël is Jerobaom II (793-753)
 3. Binnen de periode van de gezamenlijke regeringen van Uzzia en Jeroboam, mogelijk ca. 767-753 B.C.
 4. Twee jaar voor de "aardbeving" (1:1 cf. Zach 14:5) is de boodschap uitgesproken; Het kan later zijn geschreven.
 5. Koning van Assyrië--Adad Nirari III (810-753)
 6. Koning van Syrië--Hazael

Historische setting

 1. Juda is onder de invloed van Jeroboam II van Israël
 2. Israël lijkt op het toppunt van zijn macht te staan. Jeroboam had een succesvol bewind (2 Kon. 14:25-28 cf. Amos 6:14)
 3. Veel van de kwade eigenschappen die in Amos 1-2 worden beschreven, kunnen beter worden vertaald in de tegenwoordige tijd van activiteiten die op dat moment worden verricht. Zij beschrijven Jeroboam II's heerschappij als pijnlijk ontwricht terwijl zijn linies werden doorbroken en de vijanden het gebied binnendrongen. Israël voerde een defensieve oorlog tegen de legers van Syrië en Ammon. Beide waren waar (Cohen, pp. 155-156).
 4. Drie perioden van Israël vanaf Jehu (841-414):
  1. 839-806 — Verwikkeld in het Oosten en verscheurd door burgerlijke onenigheden. Kon geen druk uitoefenen op Syrië, leed 30 jaar van vernedering tijdens Jehu, Jehoahaz, Jehoash (Cohen, p. 147).
  2. 806-782 — De koning van Assyrië, Adad-Nirari III, is heerser, en heerst over de omliggende staten, vooral Syrië. Israël werd beschermd. Daarom was Israël in staat om onder Johoash en Jeroboam II een deel van zijn grenzen te herstellen. Syrië was niet in staat om te vechten aan twee grenzen. Israël en Juda herstelden hun grenzen tot bijna die van David en Salomo (cf. 2 Kon. 14:25 voor de profetie van Jona; Cohen, p. 157).
  3. 782-745 — In de tijd dat Amos sprak, stond Assyrië onder druk van het noordelijke koninkrijk Urartu, dat Assyrië vanuit het noorden, noordwesten en noordoosten naar beneden duwde. Syrië werd vrijgelaten om met Israël af te rekenen en ging langdurige gevechten aan om Gilead en Basjan te heroveren (Cohen, 157-158, 168).
 5. Het volk werd arrogant tijdens de bloeiperiode van de natie in het noorden, wat leidde tot onrechtvaardigheid, hebzucht, verwaarlozing van de armen, vervolging van de armen, en formalistische godsdienst (LaSor, et al, p. 321).

Synopsis

Inleiding (1:1)

Gerichtsverkondiging omliggende landen (hfd. 1-2)

Gerichtsverkondiging Israël (hfd. 3-6)

Vijf gezichten (hfd. 7-9)

Heilsverkondiging (hfd. 9)


Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu