Nahum (boek)

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Kleine profeten, Nahum, Oude Testament,

I Titel

Nahum, of naar het opschrift in vers 1:1 "De last van Nineve. Het boek met het visioen van Nahum, de Elkosiet."

II Auteur

Nahum uit Elkos, de ligging van de plaats is onbekend.

III Ontstaan

Zijn profetieën gaan over de komende verwoesting van de Assyrische hoofdstad Nineve, welke in 612 v.C. werd vervuld. In Nah. 3:8-11 wordt het lot dat Nineve te wachten staat vergeleken met de Egyptische stad No-Amon (Thebe), die in 664 v.C.werd verwoest. Hieruit kan men afleiden dat Nahum tussen 664 en 612 zijn profetieën geschreven moet hebben, waarschijnlijk kort vóór 612 v.C..

IV Thema

V Synopsis

  1. De macht van God, het herstel van Juda en de wraak op Nineve (1:2-2:3)
    Dit deel begint met een telestichon (1:1-3) en een acrostichon (1:2-8).
    De heilswoorden voor het Koninkrijk Juda (1:9-10, 12-13, 2:1-3).
    De onheilswoorden voor Nineve (1:11, 1:14).
  2. Nineve wordt overwonnen door zijn vijanden (2:4-3:19)
    Drie onheilsprofetieën tegen Nineve (2:4-11, 3:1-6, 3:8-17) die telkens culmineren in een rouwklacht met spottende ondertoon (2:12-13, 3:7, 3:18-19).

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!