Habakuk (boek)
חֲבַקּוּק H2265 "Habakuk",

Zie ook: Artikelen Blog, 1QpHab, Oude Testament,

Habakuk (Hebreeuws חֲבַקּוּק H2265), is een Bijbelboek uit het Oude Testament en welke wordt gerekend tot de kleine profeten. Het bestaat uit drie hoofdstukken.

Inhoud

Titel


Tijd


Synopsis


Overig

De eerste twee hoofdstukken worden behandeld in de Dode Zee-rol 1QpHab en zijn vrij compleet overgeleverd.

De uitdrukking in Habakuk 2:4, "De rechtvaardige zal door het geloof leven" wordt door de apostel Paulus meermalen geciteerd (Rom. 1:17; Gal. 3:11). Verder haalt Paulus "Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, [hetwelk] gij niet geloven zult, als het verteld zal worden" (Hab. 1:5) aan in zijn redevoering in Antiochië (Hand. 13:41).


Aangemaakt 22 mei 2005, laatst bijgewerkt op 22 september 2022


Koop nu