Haggai (boek)
חַגַּי H2292 "Haggai",

Zie ook: Haggai (profeet), Oude Testament,

Het boek Haggai (Hebreeuws חַגַּי H2292) is het tiende boek van de kleine profeten.

Inhoud

Titel

Haggai, of naar het Hebreeuws חַגַּי H2292 ḥaggay.

Auteur

Mogelijk de profeet Haggai zelf. Hij wordt genoemd "de bode van de HEERE", de man die met een boodschap van God tot het volk en zijn leiders werd gezonden (Hag. 1:13).

Ontstaan

Het boek Haggai speelt zich af  in het tweede regeringsjaar van koning Darius (Hag. 1:1; 2:1), wat is 520 v.C. Kijken we verder naar de datering dan blijkt dat we de exacte dagen weten waarop de profetieën zijn gesproken:

29 aug. 520 v.C. Hag. 1:1-11 1ste dag, 6de maand, 2de jaar Darius
21 sept. 520 v.C. Hag. 1:12-2:1 24ste dag, 6de maand, 2de jaar Darius
17 okt. 520 v.C. Hag. 2:2-8 21ste dag, 7de maand, 2de jaar Darius
18 dec. 520 v.C. Hag. 2:9-22 24ste dag, 6de maand, 2de jaar Darius

Thema

Oproep tot de herbouw van de tempel.

Synopsis

 1. Goddelijke aankondiging: het bevel om de tempel te herbouwen (1:1-15)
  1. Introductie: Onwillige herbouwers (1:1-2)
  2. Overweeg je manieren: vruchteloze welvaart (1:3-12)
  3. Belofte en vooruitgang (1:13-15)
 2. Goddelijke aankondiging: de komende glorie van de tempel (2:1-2:9)
  1. God zal zijn belofte nakomen (2:1-5)
  2. Toekomstige pracht van de tempel (2:6-9)
 3. Goddelijke aankondiging: zegeningen voor een gedeprimeerd volk (2:10-19)
  1. Voormalige ellende (2:10-17)
  2. Toekomstige zegening (2:18-19)
 4. Goddelijke aankondiging: landvoogd Zerubbabel gekozen als "zegelring" (2:20-23)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!