Maleachi (boek)

Zie ook: Oude Testament,

Titel

Maleachi is genoemd naar de profeet die deze profetie heeft opgeschreven

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

Onderstaande synopsis is op basis van die van Lorein (dr. G.W. Lorein, p. 333-334)

A 1:2-5 Inleiding: Gods onvoorwaardelijke liefde
            a 1:2a stelling
               b 1:2b-4 Edom
                  c 1:5 ‘en jullie’ / volkeren; TOEKOMST
  B 1:6-14 goedkope godsdiensten
            a 1:6-8 stelling
               b 1:9-11 ‘en nu’ / zon, volkeren
                  c 1:12-14 ‘en jullie’ / volkeren
      C 2:1-9 priesters verwaarlozen onderricht
            a 2:1-7 ‘en nu’: stelling; Levi
               b 2:8-9 ‘en jullie’: Levi
         X 2:10-17 trouweloos volkeren
            a 2:10 stelling
               b 2:11 eerste huwelijk
                  x 2:12-14 offers onnutig bij trouweloosheid
               b’ 2;14-16a tweede huwelijk
            a’ 2:16b-17 conclusie
      C’ 3:1-5 zie, Ik zend: betere offers; TOEKOMST
            a 3:1 stelling
               b 3:2-5 offers, Levi
   B’ 3:6-15 goedkope godsdienst
            a 3:6a stelling
               b 3:6b-12 ‘en jullie’ / volkeren
            a’ 3:13-14 stelling
               b’ 3: 15 ‘en nu’
A’ 3:16-24 Gods onvoorwaardelijke liefde; zie Ik zend: beter onderricht; TOEKOMST
            a 3:16-17 stelling
               b 3:18-19 goddelozen
                  c 3:20-24 zon, volkeren; TOEKOMST

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!