Efeziers (brief)
Ἔφεσος G2181 "Efeze",

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Titel


Auteur


Ontstaan


Thema


Synopsis

 1. De Gemeente en Gods Heilsplan
  1. Groeten (1:1-2)
  2. Goddelijke oorsprong van de Gemeente (1:3-6)
  3. Gods Heilsplan
   1. Door het verlossingswerk van Christus (1:7-8)
   2. Universeel (1:9-10)
   3. Verzekert een rijk geestelijk leven (1:11-14)
   4. Bede dat de gelovigen de rijkdom ten volle zouden beseffen (1:15-23)
   5. Het Plan voorziet in een geestelijke opstanding van de gelovige (2:1-6)
   6. Het is gebaseerd op Genade en niet op werken (2:7-10)
   7. Het richt zich ook tot de heidenen, die van God afgescheiden waren (2:11-13)
   8. Het verenigt Joden en heidenen in een lichaam, onder de invloed van de Heilige Geest (2:14-22)
   9. Gods heilsplan werd aan Paulus geopenbaard en hij werd aangesteld als apostel der heidenen (3:1-12)
   10. Paulus tweede gebed voor de Gemeente (3:14-21)
 2. Gods plan in de Gemeente
  1. Eenheid van de gelovigen
   1. Een Geest (4:1-3)
   2. Verscheidenheid in gaven maar een lichaam in Christus (4:7-16)
  2. De levenswandel van de gelovige
   1. Niet leven als andere zondaars (4:17-21)
   2. Een nieuw leven, dat afrekent met de oude zonden (4:22-32)
   3. Wandel in liefde en reinheid (5:1-7)
   4. Wandel in het licht (5:8-14)
   5. Vervuld met de H. Geest (5:15-21)
  3. Het huiselijk leven
   1. Plichten van de echtgenoten (5:22-33)
   2. Plichten van kinderen, vaders, dienaars en meesters (6:1-9)
  4. De geestelijke strijd
   1. Bron van kracht (6:10)
   2. De geestelijke wapenrusting (6:11-18)
  5. Slotwoorden en zegenbede (6:19-24)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!