4Q51-53, 4QSam

Zie ook: Dode Zee-rollen, Samuel (boeken),

De Dode Zee-rollen 4Q51 (4QSama), 4Q52 (4QSamb) en 4Q53 (4QSamc) bevatten gedeelten van de boeken Samuel en zijn gevonden in de 4de grot nabij Qumran.

Inhoud

Beschrijving

4Q51 (4QSama)

Dit manuscript bevat honderden fragmenten van 1 en 2 Samuel. Het is geschreven in laat Hasmonisch- vroeg Herodisch schrift wat een datering geeft van 50-25 v.C..

Het bevat de volgende tekstgedeelten: 1 Samuel 1:9, 11–13, 17–18, 22–26, 28; 2:1–10,16–36; 3:1–4, 18–21; 4:9–12; 5:8–12; 6:1–7, 12–13, 16–18, 20–21; 7:1; 8:9–20; 9:6–8, 11–12, 16–24; 10:3–18,25–27; 11:1,7–12; 12:7–8,14–19; 14:24–25, 28–34, 47–51; 15:24–32; 17:3–6; 24:4–5,8–9, 14–23; 25:3–12, 20–21, 25–26, 39–40; 26:10–12, 21–23; 27:8–12; 28:1–2, 22–25; 30:28–30; 31:2–4; 2 Samuel 2:5–16, 25–27, 29–32; 3:1–8, 23–39; 4:1–4, 9–12; 5:1–3, 6–16; 6:2–9, 12–18; 7:23–29; 8:2–8; 10:4–7, 18–19; 11:2–12, 16–20; 12:4–5, 8–9, 13–20, 30–31; 13:1–6, 13–34, 36–39; 14:1–3, 18–19; 15:1–6, 27–31; 16:1–2, 11–13, 17–18, 21–23; 18:2–7, 9–11; 19:7–12; 20:2–3, 9–14, 23–26; 21:1–2, 4–6, 15–17; 22:30–51; 23:1–6; 24:16–20.

4Q52 (4QSamb)

Dit manuscript bestaat uit zeven fragmenten en bevat hoofdstukken van 1 Sam. 16:1–11 (frag. 1), 19:10–17 (frag. 2), 21:3–7 (frag. 3), 21:8–10 (frag. 4) en 23:9–17 (frags. 5–7). Het wordt gedateerd op 250-200 v.C. en is daarmee een van de oudste Dode Zee-rollen.

Het bevat de volgende tekstgedeelten: 1 Samuel 16:1–11; 19:10–17; 20:27–42; 21:1–10; 23:9–17.

4Q53 (4QSamc)

Dit manuscript bevat vooral tekst van 2 Samuel (14:7–33; 15:1–15), bevat daarnaast een passage van 1 Sam. 25:30–32. Het manuscript is paleografisch gedateerd op 100-75 v.C., echter carbon-datering geeft 196-47 v.C..

Het bevat de volgende tekstgedeelten: 1 Samuel 25:30–32; 2 Samuel 14:7–33; 15:1–15.


Aangemaakt 21 juni 2010, laatst gewijzigd op 2 november 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!