Liederen
ὕμνος G5215 "feestlied, lofzang, danklied, hymne", מִזְמוֹר H4210 "psalm", שִׁיר H7892 "lied, zanger, zingen",

Zie ook: Artikelen Blog, Hymne, lofzang, Klaagliederen, Liefdesliederen, Muziek, Psalmzingen, Zingen,

Een lied (ook: zang, canto) is een muzikale vorm waarin tekst op muziek wordt verklankt, vaak vormgegeven in couplet en refrein.

Inhoud

Bijbel

Liefdesliederen

Liefdesliederen

In de Bijbel worden een aantal liefdesliederen genoemd (Psalm 45, Hooglied).

Klaagliederen

Klaagliederen

Psalmen

Psalmen

Overige liederen

hymne, lofliederen


Hedendaagse liederen

Tegenwoordig zijn in Nederland vooral de liederen uit de Opwekkingsbundel bekend. Zie het blogartikelen Opwekkingsliederen, Opwekkingsliederen vs. Gezangen voor achtergrondinformatie. Terwijl vroeger vaak ook uit de bundel van Johan de Heer en Glorieklokken werd gezongen.


Koop nu