Psalmzingen
זָמַר H2167 "met psalmen loven, zingen, met psalmen bezingen, psalmen zingen, psalmzingen", זִמְרָה H2172 "psalm, getokkel, luide zang, gezang, zang, spel",

Zie ook: Eredienst, Psalmen (boek), Zingen,

Psalmzingen, het zingen van Psalmen, al dan niet in een oude of moderne berijming.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament zien we als een van de eerste voorschriften voor de liturgie van de samenkomst dat men psalmzingt (1 Cor. 14:26; Ef. 5:19; Col. 3:16).

"Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde. Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge." (Jak. 5:13).

Tegenwoordig

Tegenwoordig worden nog steeds veel Psalmen gezongen, veelal op een moderne berijming. Een overzicht is hier te vinden.


Aangemaakt 9 februari 2005


Koop nu